Archiwum kategorii: Zaimki

Zaimek zwrotny sich

Zaimek zwrotny sich czyli nasze polskie się występuje przy takich czasownikach jak np.:

sich waschenmyć się 

sich kämmenczesać się

Zaimek zwrotny w języku polskim nie odmienia się  natomiast w języku niemieckim podlega odmianie jak poniżej (różnice w odmianie zaznaczyłem na czerwono) :

zaimek zwrotny

Pobierz zaimek zwrotny PDF 

Przykładowe zdanie z zaastosowaniem zaimka w Akkusativ’ie:

Ich wasche mich jeden Tag zweimal. Myję się dziennie dwa razy.

 Przykładowe zdanie z zaastosowaniem zaimka w Dativ’ie:

Ich putze mir die Zähne. –  Myję (sobie) zęby.

Pages:  1 2