Archiwum kategorii: Czas przeszły Plusquamperfekt

Czas przeszły Plusquamperfekt

Czas przeszły Plusquamperfekt to czas zaprzeszły zakończony. Plusquamperfekt używany jest przed czasem Präteritum / Imperfekt. Jeśli jakieś wydarzenie zostało przedstawione w czasie Präteritum i chcemy zwrócić uwagę na zdarzenie, które wydarzyło się jeszcze wcześniej należy użyć czasu Plusquamperfekt.

Plusquamperfekt tworzy się tak jak czas przeszły Perfekt – składa się z czasownika posiłkowego i z imiesłowu czasu przeszłego. Różnica w tworzeniu Perfektu i Plusquamperfektu polega na tym, że w Plusquamperfekcie czasownik posiłkowy jest w czasie Präteritum / Imperfekt.

Przykład:

Perfekt: Ich habe einen Hund gehabt.

Plusquamperfekt: Ich hatte einen Hund gehabt.

Perfekt: Ich bin nach Deutschland gefahren.

Plusquamperfekt: Ich war nach Deutschland gefahren.

Przykład Plusquamperfekt i Präteritum:

Nachdem er das Mittagessen gekocht hatte, trank er einen Kaffee. – Potym jak ugotował obiad, pił kawę.