Czasowniki rozdzielnie złożone i czas przeszły Perfekt.

Czasowniki rozdzielnie złożone i czas przeszły Perfekt.

W przypadku czasowników rozdzielnie złożonych takich jak np. aufmachen – otwierać czy zumachen – zamykać, przedrostek ge- trafia między przedrostek czasownika a podstawę czasownika. Np. aufgemacht, zugemacht.

A czym jest w ogóle jest czasownik rozdzielnie złożony? To czasownik, którego przedrostek zmienia znaczenie wyrazu. Porównując to do języka polskiego…

pić – wypić, napić, przepić. Przedrostki wyrazu pić wy-, na-, prze-, zmieniają jego znaczenie.

Porównując jeszcze konstrukcję zwykłego zdanie polskiego z niemieckim z czasownikiem rozdzielnie złożonym, wyglądałoby to tak.

Przedrostek czasownika rozdzielnie złożonego trafia w zdaniu zwykłym na koniec zdania.

Wersja konstrukcji polskiej: On przepił swój majątek.

Wersja konstrukcji niemieckiej: On pił swój majątek prze.

Przykład:

Czas teraźniejszy: Er macht das Fenster auf.

Czas przeszły Perfekt: Er hat das Fenster aufgemacht.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.