Archiwa tagu: Zdania z wenn

Tryb przypuszczający i zdania z wenn

(Ten rozdział pochodzi z książki Deutsch mit Akkusativ und Pommes, bitte!Książkę można nabyć w formacie PDF klikając TU lub czytać na blogu. Możesz również zostać Patronem (kliknij tu) i dostać ją za darmo. Co jakiś czas będę publikował kolejne rozdziały. Życzę miłej lektury!)

Marzenia w życiu człowieka odgrywają bardzo dużą rolę. Każdy lubi podumać lub pogdybać, przenosząc się w ten sposób na najpiękniejsze tereny naszej wyobraźni. Dlatego właśnie warto znać tryb przypuszczający w języku obcym. Marzenia można snuć w każdym języku. Poza tym, co by było, gdyby…?

Pogdybać możemy za pomocą Konjunktiv’u II i zdania z wenn. Wyjaśnię tylko te najprostsze sposoby gdybania. W gdybaniu najważniej jest to, że czasownik zmienia swoją formę na przypuszczalną, czyli:

 • haben = hätten
 • sein = wären

Natomiast do reszty czasowników dodamy czasownik würden. (würden + bezokolicznik)

Przykłady:

haben

 • Ich habe ein Auto. Mam samochód.
 • Ich hätte ein Auto. Miałbym samochód.

sein

 • Ich bin glücklich. Jestem szczęśliwy.
 • Ich wäre glücklich. Byłbym szczęśliwy.

würden + bezokolicznik

 • Ich kaufe ein Auto. Kupuję samochód.
 • Ich würde ein Auto kaufen. Kupiłbym samochód.

Konstrukcja würden + bezokolicznik jest podobna do konstrukcji czasu Futur I i konstrukcji z czasownikiem modalnym. Czasownik w bezokoliczniku znajduje się na ostatnim miejscu w zdaniu (Verb am Ende).

Zanim przejdę do gdybania, używając zdania z wenn, wyjaśnię jego prostą konstrukcję.

a) Wenn ich ins Kino gehe, (dann) kaufe ich Popcorn. – Kiedy idę do kina, (wtedy) kupuję popcorn.

b) Ich kaufe Popcorn, wenn ich ins Kino gehe. – Kupuje popcorn, kiedy idę do kina.

W zdaniu rozpoczynającym się od wenn (przykład a), czasownik odmieniony, tak jak w zdaniu podrzędnie złożonym z dass czy weil, mieści się na końcu (Verb am Ende), a po przecinku pojawia się od razu czasownik, jeśli nie użyjemy określenia czasowego dann. Natomiast jeśli użyjemy dann, to jest to zwykłe zdanie, w którym czasownik jest na miejscu drugim.

Jeśli zaczniemy od zdania głównego (przykład b), to po przecinku zaczynamy od spójnika wenn, który to stworzy zwykłe zdanie podrzędne, w którym czasownik odmieniony znajduje się na końcu zdania (Verb am Ende).

Znając powyższe zasady, możemy zacząć gdybać.

 • Ich habe kein Geld. Ich kaufe kein Auto. – Nie mam pieniędzy. Nie kupuję samochodu.
 • Wenn ich Geld hätte, würde ich ein Auto kaufen. – Gdybym miał pieniądze, kupiłbym samochód.
 • Ich bin nicht reich. Ich bin nicht glücklich. – Nie jestem bogaty. Nie jestem szczęśliwy.
 • Wenn ich reich wäre, wäre ich glücklich. – Gdybym był bogaty, byłbym szczęśliwy.

Przykłady przemiany zdań w czasie Perfekt (Partzip II) w zdania trybu przypuszczającego:

 • Ich habe kein Geld gehabt. Ich habe kein Auto gekaut. – Nie miałem pieniędzy. Nie kupiłem samochodu.
 • Wenn ich Geld gehabt hätte, hätte ich ein Auto gekaut. – Gdybym miał pieniądze, kupiłbym samochód.
 • Ich bin nicht reich gewesen. Ich bin nicht glücklich gewesen. – Nie byłem bogaty. Nie byłem szczęśliwy.
 • Wenn ich reich gewesen wäre, wäre ich glücklich gewesen. – Gdybym był bogaty, byłbym szczęśliwy.

W trybie przypuszczającym funkcjonują również czasowniki modalne. Jeśli znamy czas przeszły Imperfekt czasowników modalnych, to sprawa staje się prosta. W czasie przeszłym, Imperfekt, czasowniki modalne otrzymują odpowiednią formę i nie posiadają umlautów czyli tzw. przegłosów. Natomiast jeśli dodamy umlauty do czasowników modalnych w formie przeszłej Imperfekt (pomijając czasownik wollen i sollen), to nasza tabela zamieni się w tabelę zawierającą odmianę czasownika modalnego w trybie przypuszczającym:

Przykłady:

können

 • Ich habe kein Geld. Ich kann kein Auto kaufen. – Nie mam pieniędzy. Nie mogę kupić samochodu.
 • Wenn ich Geld hätte, könnte ich ein Auto kaufen. – Gdybym miał pieniądze, mógłbym kupić samochód.

müssen

 • Es ist nicht spät. Ich muss nicht nach Hause gehen. – Nie jest późno. Nie muszę iść do domu.
 • Wenn es spät wäre, müsste ich nach Hause gehen. – Gdyby było późno, musiałbym iść do domu.

Po opanowaniu przedstawionych powyżej form trybu przypuszczającego można bez problemu, w prosty sposób, wyrażać wszelkiego rodzaju życzenia czy przypuszczenia.

Wspieraj kanał i bloga na PATRONITE i otrzymaj dostęp do unikalnych treści – Kliknij TU