Archiwa tagu: Lekcje

Lekcja 8 – Sprichst du Deutsch? – Mówisz po niemiecku?

Sprichst du Deutsch?Mówisz po niemiecku? – to pytania pada bardzo często. Powinieneś zatem znać na nie odpowiedz :).

Wiesz już, że pytania w języku niemieckim można zaczynać od czasownika (czasownik + podmiot + reszta zdania). W tym przypadku pytanie zaczniemy od czasownika sprechen – mówić.

  • ich – spreche
  • du – sprichst
  • er/sie/es – spricht
  • wir – sprechen
  • ihr – sprecht
  • sie/Sie – sprechen

Zgodnie z odmianą czasownika możesz odpowiedzieć:

Czytaj dalej Lekcja 8 – Sprichst du Deutsch? – Mówisz po niemiecku?

Lekcja 7 – rodzajnik nieokreślony ein/eine + zaprzeczenie kein/keine

Poznałeś już zdanie twierdzące i zdanie pytające, zastosowanie rodzajników nieokreślonych i nauczyłeś się tworzyć zaprzeczenie rzeczownika. Wykonaj poniższe ćwiczenie, aby sprawdzić, czy potrafisz zastosować rodzajnik nieokreślony ein/eine i zaprzeczenie kein/keine. Aby wykonać prawidłowo zadanie musisz znać rodzajniki określone (der/die/das) poszczególnych wyrazów. Jeśli ich nie znasz sprawdz je w słowniku  na samym dole  strony.

Czytaj dalej Lekcja 7 – rodzajnik nieokreślony ein/eine + zaprzeczenie kein/keine

Lekcja 6 – Verneinung kein – zaprzeczenie kein

Jeśli wiesz już jak używać rodzajnika nieokreślonego, przyszedł czas na zapoznanie się z zaprzeczeniem rzeczownika kein. Przypomnę ci zdania z rodzajnikiem nieokreślonym ein, eine, ein.

Das ist ein Kind. -To jest dziecko.

Das ist eine Frau. – To jest kobieta.

Das ist ein Mann.  – To jest mężczyzna.

Żeby zaprzeczyć powyższe zdania trzeba wykonać bardzo prosty trik. Należy do rodzajnika nieokreślonego dodać po prostu literkę k.

Das ist kein Kind. -To nie jest dziecko.dosłownie: To jest żadne dziecko

Das ist keine Frau. – To nie jest kobieta. dosłownie: To jest żadna kobieta.

Das ist kein Mann.  – To nie jest mężczyzna. dosłownie: To jest żaden mężczyzna.

Masz pytania? Zostaw pytania w komentarzu.

Lekcja 5 – Was ist das? – co to jest?

Kolejnym etapem jest nauczenie się pytania “Co/Kto to jest?” – “Was/Wer ist das?” i odpowiedzi na to pytanie “Das ist….”

  • Was – co
  • Wer – kto
  • ist – jest (czasownik sein – być)
  • das – to

Wzór na zdanie:

Podmiot + czasownik + reszta zdania.

Das + ist + ein Auto.

Wzór na pytanie:

Zaimek pytający + czasownik + reszta zdania

Was + ist + das?

Czytaj dalej Lekcja 5 – Was ist das? – co to jest?