Wybierz właściwy przedrostek! – Czasowniki rozdzielnie złożone.

Kliknij w puste pole i wybierz właściwy przedrostek z listy. Po wprowadzeniu wszystkich przedrostków kliknij na ptaszka w prawym dolnym rogu, aby sprawdzić rozwiązanie.

Viel Spaß beim Lernen :).

Klikając w prawym górnym rogu możesz powiększyć ćwiczenie na pełny ekran.