Rodzajnik nieokreślony i określony z przymiotnikiem – część 2

(Ten rozdział pochodzi z książki Deutsch mit Akkusativ und Pommes, bitte!Książkę można nabyć w formacie PDF klikając TU lub czytać na blogu. Co jakiś czas będę publikował kolejne rozdziały. Życzę miłej lektury!)

Rodzajnik nieokreślony i określony + przymiotnik + rzeczownik w Akkusativ’ie, einen – großen, den – großen (rodzaj męski)

Chcąc powiedzieć: Mam dużego psa (pytanie kogo? co? mam = dużego psa = Akkusativ), musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem duży – groß, który przyjmuje końcówkę -en. Ponieważ mówimy o jakimś tam dużym psie, nie wiemy, o jakiego psa chodzi, więc używamy rodzajnika nieokreślonego. Jeśli wiemy, że pies – Hund ma rodzajnik określony der, to musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem einen großen.

Chcąc powiedzieć: Kocham tego dużego psa (pytanie kogo? co? kocham = dużego psa = Akkusativ), musimy użyć rodzajnika określonego z przymiotnikiem duży – groß, który przyjmuję końcówkę -en. Ponieważ mówimy o tym konkretnym dużym psie, o którym wcześniej wspomnieliśmy, użyjemy rodzajnika określonego. Jeśli wiemy, że pies – Hund ma rodzajnik określony der, to musimy użyć rodzajnika określonego z przymiotnikiem den großen.

Rodzajnik nieokreślony i określony + przymiotnik + rzeczownik w Akkusatvie, eine – schöne, die – schöne (rodzaj żeński)

Chcąc powiedzieć: Mam ładną kobietę (pytanie kogo? co? mam = ładną kobietę = Akkusativ), musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem ładny – schön, który przyjmuje końcówkę -e. Ponieważ mówimy o jakiejś tam ładnej kobiecie, nie wiemy, o jaką kobietę chodzi, więc użyjemy rodzajnika nieokreślonego. Jeśli wiemy, że kobieta – Frau ma rodzajnik określony die, to musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem eine schöne.

Chcąc powiedzieć: Kocham tę ładną kobietę (pytanie kogo? co? kocham = ładną kobietę = Akkusativ), musimy użyć rodzajnika określonego z przymiotnikiem ładny – schön, który przyjmuje końcówkę -e. Ponieważ mówimy o tej konkretnej kobiecie, o której wcześniej wspomnieliśmy, użyjemy rodzajnika określonego. Jeśli wiemy, że kobieta – Frau ma rodzajnik określony die, to musimy użyć rodzajnika określonego z przymiotnikiem die schöne.

Rodzajnik nieokreślony i określony + przymiotnik + rzeczownik w Akkusativie, ein – interessantes, das – interessante (rodzaj nijaki)

Chcąc powiedzieć: Mam interesującą książkę (pytanie kogo? co? mam = interesującą książkę = AkkusaF v), musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem interesujący – interesant, który przyjmuje końcówkę -es. Ponieważ mówimy o jakiejś tam interesującej książce, nie wiemy, o jaką interesującą książkę chodzi, użyjemy rodzajnika nieokreślonego. Jeśli wiemy, że książka – Buch ma rodzajnik określony das, to musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem ein interessantes.

Chcąc powiedzieć: Czytam tę interesującą książkę (pytanie kogo? co? czytam = interesującą książkę = Akkusativ), musimy użyć rodzajnika określonego z przymiotnikiem interesujący – interessant, który przyjmuje końcówkę -e. ponieważ mówimy o tej konkretnej interesującej książce, o której wcześniej wspomnieliśmy, użyjemy rodzajnika określonego. Jeśli wiemy, że książka – Buch ma rodzajnik określony das, to musimy użyć rodzajnika określonego z przymiotnikiem das interessante.

W kolejnej części omówię rodzajnik nieokreślony i określony z przymiotnikiem w Dativie.

Rodzajnik nieokreślony i określony z przymiotnikiem

(Ten rozdział pochodzi z książki Deutsch mit Akkusativ und Pommes, bitte!Książkę można nabyć w formacie PDF klikając TU lub czytać na blogu. Co jakiś czas będę publikował kolejne rozdziały. Życzę miłej lektury!)Rodzajnik nieokreślony i określony + przymiotnik + rzeczownik w Nominativie, ein kleiner – der kleine (rodzaj męski)

Chcąc powiedzieć: To jest mały mężczyzna (pytanie kto? co? to jest = mały mężczyzna = Nominativ), musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem mały – klein, który przyjmuje końcówkę -er. Ponieważ mówimy o jakimś tam małym mężczyźnie, bliżej nieokreślonym, nie wiemy, o jakiego małego mężczyznę chodzi, więc używamy rodzajnika nieokreślonego. Jeśli wiemy, że mężczyzna – Mann ma rodzajnik określony der, to musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem ein kleiner.

Chcąc powiedzieć: Ten mały mężczyzna jest duży (pytanie kto? co? to jest = mały mężczyzna = Nominativ), musimy użyć rodzajnika określonego z przymiotnikiem, który przyjmuje końcówkę -e. Ponieważ mówimy o tym konkretnym małym mężczyźnie, o którym wcześniej wspomnieliśmy, używamy rodzajnika określonego. Jeśli wiemy, że mężczyzna – Mann ma rodzajnik określony der, to musimy użyć teraz rodzajnika określonego z przymiotnikiem der kleine.

Rodzajnik nieokreślony i określony + przymiotnik + rzeczownik w Nominativie, eine kleine – die kleine (rodzaj żeński)

Chcąc powiedzieć: To jest mała kobieta (pytanie kto? co? to jest = mała kobieta = Nominativ), musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem mały – klein, który przyjmuje końcówkę -e. Ponieważ mówimy o jakiejś tam małej kobiecie, bliżej nieokreślonej, nie wiemy, o jaką kobietę chodzi, więc używamy rodzajnika nieokreślonego. Jeśli wiemy, że kobieta – Frau ma rodzajnik określony die, to musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem eine kleine.


Chcąc powiedzieć: Ta mała kobieta jest ładna (pytanie kto? co? to jest = mała kobieta = Nominativ), musimy użyć rodzajnika określonego z przymiotnikiem mały – klein, który przyjmuje końcówkę -e. Ponieważ mówimy o tej konkretnej małej kobiecie, o której wcześniej wspomnieliśmy, więc używamy rodzajnika określonego. Jeśli wiemy, że kobieta – Frau ma rodzajnik określony die, to musimy użyć teraz rodzajnika określonego z przymiotnikiem die kleine.

Rodzajnik nieokreślony i określony + przymiotnik + rzeczownik w Nomina! vie, ein kleines – das kleine (rodzaj nijaki)

Chcąc powiedzieć: To jest małe dziecko (pytanie kto? co? to jest = małe dziecko = Nominati v), musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem mały – klein, który przyjmuje końcówkę -es. Ponieważ mówimy o jakimś tam małym dziecku, bliżej nieokreślonym, nie wiemy, o jakie dziecko chodzi, więc używamy rodzajnika nieokreślonego. Jeśli wiemy, że dziecko – Kind ma rodzajnik określony das, to musimy użyć rodzajnika nieokreślonego z przymiotnikiem ein kleines.

Chcąc powiedzieć: To małe dziecko jest małe (pytanie kto? co? to jest = małe dziecko = Nominativ), musimy użyć rodzajnika określonego z przymiotnikiem mały – klein, który przyjmuje końcówkę -e. Ponieważ mówimy o tym konkretnym małym dziecku, o którym wcześniej wspomnieliśmy, używamy rodzajnika określonego. Jeśli wiemy, że dziecko – Kind ma rodzajnik określony das, to musimy użyć rodzajnika określonego z przymiotnikiem das kleine.

W kolejnej części omówię rodzajnik nieokreślony i określony z przymiotnikiem w Akkusativie.

Przekaż swój 1% podatku

Hallo,

jak co roku będziemy rozliczać się z fiskusem. W związku z tym chciałem wam przypomnieć, że możemy w naszym zeznaniu rocznym wskazać organizację pożytku publicznego, której przekażemy 1% naszego podatku. Warto skorzystać z tej możliwości i pomóc potrzebującym. To nic nie kosztuje.

Ja przekazuję mój jeden procent mojej dawnej uczennicy Katarzynie Wir – Konas. Kasia jest niepełnosprawna od urodzenia. W wyniku wrodzonych wad kończyn, lekarz amputował jej nogę. Od tamtej pory Kasia chodzi dzięki protezie. Dobra proteza to wszystko czego Kasia potrzebuje. Dzięki dobrej protezie Kasia może prowadzić “normalne” życie a protezy do tanich nie należą. Jeśli nie wiesz lub nie podjąłeś jeszcze decyzji komu przekazać swój 1 % podatku, zachęcam Cię do przekazania go Kasi. Dla nas ten 1 % nic nie znaczy ale dla Kasi może znaczyć wszystko. Poniżej informacja jak przekazać 1%. Dziękuję