Odmiana czasownika regularnego

Odmiana czasownika

Czasownik regularny w języku niemieckim odmienia się w bardzo prosty sposób. wystarczy od bezokolicznika, w tym przypadku w słowie kaufen – kupować, odjąć końcówkę -en i zastąpić ją odpowiednią końcówką według wzoru poniżej.

Zaimki osobowe:

ich – ja

du – ty

er – on

sie – ona

es – ono

wir – my

ihr – wy

sie – oni

Sie – (forma grzecznościowa) Pan/Pani/Państwo

 

odmiana czasownika regularnego

 

Odmiana czasownika haben – mieć i sein – być w czasie teraźnieszym Präsens

 

odmiana czasownika haben sein