Lekcja 5 – Was ist das? – co to jest?

Kolejnym etapem jest nauczenie się pytania “Co/Kto to jest?” – “Was/Wer ist das?” i odpowiedzi na to pytanie “Das ist….”

 • Was – co
 • Wer – kto
 • ist – jest (czasownik sein – być)
 • das – to

Wzór na zdanie:

Podmiot + czasownik + reszta zdania.

Das + ist + ein Auto.

Wzór na pytanie:

Zaimek pytający + czasownik + reszta zdania

Was + ist + das?

Czytaj dalej Lekcja 5 – Was ist das? – co to jest?

Odmiana czasownika być – sein i mieć – haben

haben – mieć i sein – być należą do podstawowych czasowników w języku niemieckim i należy je umieć bezbłędnie.

Czasowniki haben – mieć i sein – być są moim zdaniem najczęściej używanymi czasownikami w języku niemieckim.

Odmiana:

 • ich – habe
 • duhast
 • er/sie/eshat
 • wirhaben
 • ihr habt
 • sie/Siehaben
 • ich – bin
 • du –  bist
 • er/sie/es – ist
 • wir – sind
 • ihr – seid
 • sie/Sie – sind

odmiana czasownika haben sein