Czas przeszły Plusquamperfekt

Czas przeszły Plusquamperfekt to czas zaprzeszły zakończony. Plusquamperfekt używany jest przed czasem Präteritum / Imperfekt. Jeśli jakieś wydarzenie zostało przedstawione w czasie Präteritum i chcemy zwrócić uwagę na zdarzenie, które wydarzyło się jeszcze wcześniej należy użyć czasu Plusquamperfekt.

Plusquamperfekt tworzy się tak jak czas przeszły Perfekt – składa się z czasownika posiłkowego i z imiesłowu czasu przeszłego. Różnica w tworzeniu Perfektu i Plusquamperfektu polega na tym, że w Plusquamperfekcie czasownik posiłkowy jest w czasie Präteritum / Imperfekt.

Przykład:

Perfekt: Ich habe einen Hund gehabt.

Plusquamperfekt: Ich hatte einen Hund gehabt.

Perfekt: Ich bin nach Deutschland gefahren.

Plusquamperfekt: Ich war nach Deutschland gefahren.

Przykład Plusquamperfekt i Präteritum:

Nachdem er das Mittagessen gekocht hatte, trank er einen Kaffee. – Potym jak ugotował obiad, pił kawę.

Hallo Leute,
vom 06.07.2013 bis zum 21.07.2013 bin ich im Urlaub also es wird keine Einträge geben.

Bis dann… Viele Grüße aus Kroatien.

od 06.07.2013 do 21.07.2013 jestem na urlopie więc nie bedzie wpisów do tego czasu.

Pozdrawiam z Chorowacji 🙂

A poniżej coś o słowie Urlauburlop.

Das althochdeutsche Wort „urloub”, kommt aus dem 8. Jahrhundert und bedeutet einfach „Erlaubnis”. Mit diesem Wort hat man um die Genehmigung gebeten, sich entfernen zu dürfen. Im Mittelalter bat der Ritter um „Urlaub”, wenn er seinen Herrn verlassen wollte. Der Ritter reiste aber nicht zur Entspannung in einen schönen Ort. Er kam seinen Berufspflichten nach.

Tłumaczenie z niemieckiego na turecko-niemiecki czyli Kanak Sprak

Kanak Sprak – tak określa się nieformalnie odłam języka niemieckiego jakim jest język turecko-niemiecki, czyli język, który stworzyli tureccy imigrancji a właściwie  ich dzieci, młodzież turecka dwujęzyczna, dorastająca w Niemczech.

Określenie Kanak Sprak opublikował Feridun Zaimoglus1995 w książce Kanak Sprak – 24 Mißtöne vom Rande der Gesellschaft.

Poniżej śmieszny filmik pokazujący jak turek turkowi tłumaczy z języka niemieckiego na turecko-niemiecki czyli Kanak Sprak.