• eine lange Leitung haben – potocznie wolno myśleć (ktoś ma długi przewód prowadzący do mózgu i długo do niego docierają informacje)
  • das ist mir egal/das ist Jacke wie Hose – to jest mi obojętne/to jest obojętne.