Wihajster i dyngs

Na Śląsku często sie mówi: podaj mi ten wihajster. Nikt nie wie co to jest ten wihajster i trzeba się domyślić o co rozmówcy chodzi.  Ogolnie rzecz biorąc wihajstrem nazywana jest rzecz/przedmiot, której nazwa w danej chwili jest nieistotna lub nieznana. Z niemieckiego: Wie heißt er? Czyli: Jak on sie nazywa. Możemy zatem przetłumaczyć zdanie: Podaj mi ten wihajster = Podaj mi ten, no jak on się tam nazywa, wiesz o co chodzi. No i podajemy przedmiot, który jest potrzebny naszemy rozmówcy.  A to który to przedmiot wyjaśnia kontekst. Jeśli nasz rozmówca chcę przybić gwóźdź to wyhajstrem będzie młotek. To samo tyczy sie słowa dings/dyngs. Z niemieckiego Ding czyli rzecz. Podaj mi ten dings/dyngs.

Warum sind auf manchen Fotos die Augen rot? – Dlaczego na niektórych zdjęciach mamy czerwone oczy?

 Warum sind auf manchen Fotos die Augen rot? –

Dlaczego na niektórych zdjęciach mamy czerwone oczy?

 

Wortschatz:

die Pupilleźrenica

die Größe verändernzmieniać wielkość/rozmiar

sich zusammenziehen ściągać się/ kurczyć się

die Lichtmenge ilość światła

ins Auge fallen wpadać do oko

hintere Rückwand des Augestylnia ścianka oka

gut durchblutet sein być dobrze ukrwionym

weit offen sein być szeroko otwartym

die Lichtstrahlen promienie światła

direkt von vorne  beleuchten oświetlać bezpośrednio z przodu

Beantworte die Fragen:

1.Was passiert wenn (kein)Licht auf das Auge fällt?

2. Was ist eine Pupille?

3. Warum verändert die Pupille ihre Größe?

4. Wann bekommt man rote Augen auf einem Foto und wann nicht?

5. Wann sollte man zum Augenarzt gehen?

Pobierz PDF Warum sind auf manchen Fotos die Augen rot

 

Lekcja 14 – Was bist du von Beruf? – kim jesteś z zawodu?

Kolejną ważną rzeczą jest pytanie:

Was bist du von Beruf?Kim jesteś z zawodu?

Was sind Sie von Beruf? – Kim Pan/Pani jest z zawodu?

Was machst du beruflich?Co robisz zawodowo?

Was machen Sie Beruflich?Co Pan/Panio robi zawodowo?

Odpowiedź jest bardzo prosta:

Ich bin…von Beruf.Jestem … z zawodu.

Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie musisz poznać nazwy zawodów a przede wszystkim nazwę swojego zawodu.

Oto przykładowe zawody w języku niemieckim: Czytaj dalej Lekcja 14 – Was bist du von Beruf? – kim jesteś z zawodu?