• eine lange Leitung haben – potocznie wolno myśleć (ktoś ma długi przewód prowadzący do mózgu i długo do niego docierają informacje)