Zaimek zwrotny sich

Zaimek zwrotny sich czyli nasze polskie się występuje przy takich czasownikach jak np.:

sich waschenmyć się 

sich kämmenczesać się

Zaimek zwrotny w języku polskim nie odmienia się  natomiast w języku niemieckim podlega odmianie jak poniżej (różnice w odmianie zaznaczyłem na czerwono) :

zaimek zwrotny

Pobierz zaimek zwrotny PDF 

Przykładowe zdanie z zaastosowaniem zaimka w Akkusativ’ie:

Ich wasche mich jeden Tag zweimal. Myję się dziennie dwa razy.

 Przykładowe zdanie z zaastosowaniem zaimka w Dativ’ie:

Ich putze mir die Zähne. –  Myję (sobie) zęby.

Lekcja 17 – Einladung – zaproszenie

Jeśli chciałbyś zaprosić swoich niemieckich znajomych na urodziny lub jakąś inną imprezę to powinieneś koniecznie poznać z tym związane słownictwo.

einladenzapraszać

stattfindenodbywać się

beginnenzaczynać 

endenkończyć

der Geburtstagurodziny

die Party impreza

sich freuencieszyć się

Przykładowe zaproszenie: Czytaj dalej Lekcja 17 – Einladung – zaproszenie

Układ klawiatury niemieckiej i jak ustawić klawiaturę niemiecką w windowsie.

Jak ustawić klawiaturę niemiecką w windowsie? W prawym dolnym rogu znajduję się ikonka „PL”. Kliknij na nią prawym przyciskiem i wybierz „pokaż pasek języka”. Następnie kliknij na strzałeczkę (w prawym rogu) rozwijającą menu i wejdź w „Ustawienia”. W zakładce „Ogólne” wybierz „Dodaj”, wyszukaj język, który cię interesuję czyli niemiecki i zatwierdź „OK”. Następnie zminimalizuj pasek języka i już :). Aby szybko przełączyć na klawiaturę niemiecką wciśnij jednocześnie lewy „Shift” i „Alt” zobaczysz, że ikonka „PL” zmieniła się na „DE”. Jeśli chcesz wrócić do ustawień klawiatury polskiej wciśnij ponownie „Shift” i „Alt”.

niemieckia klawiatura