Wie man sich bettet, so schläft man. – jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.

Jemandem Hoffnung zusprechen – dodawać komuś otuchy.

jemanden in Haft nehmen – umieścić kogogś w areszcie.

es ist noch nicht aller Tage Abend – jeszcze nie wszystko stracone.

  • auf Anhieb – działać od razu bez zastanowienia, przygotowania, na zawołanie.