• die Kosten für etwas tragen – ponosić koszty czegoś.
  • dagegen ist noch kein Kraut gewachsen – na to nie ma lekarstwa.
  • eine lange Leitung haben – potocznie wolno myśleć (ktoś ma długi przewód prowadzący do mózgu i długo do niego docierają informacje)