es ist noch nicht aller Tage Abend – jeszcze nie wszystko stracone.

  • auf Anhieb – działać od razu bez zastanowienia, przygotowania, na zawołanie.

den Kopf in den Sand stecken – chować głowę w piasek.