Zdania z damit – zasady

German flagZdania z damit to zdania, które umożliwiają wyrażenie jakiegoś celużeby. Podobnie jak zdania z um…zu. Jest jednak pewna różnica pomiędzy damit a um…zu. Gdy w zdaniu głównym i pobocznym występuje jeden podmiot to można użyć tylko konstrukcji z um…zu natomiast damit używamy, kiedy chodzi o dwa różne podmioty (jeden w zdaniu głównym drugi w pobocznym). W zdaniu z damit czasownik jest na końcu zdania (Verb am Ende). Żeby wszystko było jasne podam przykłady: Czytaj dalej Zdania z damit – zasady

Zdania z um…zu… – Zasady

German flagJak tworzyć zdania z um…zu… czyli zdania podrzędnie złożone umożliwiającą wyrażenie jakiegoś celu. Np.

  • Uczę się języka niemieckiego, żeby mówić po niemiecku.Ich lerne Deutsch, um Deutsch zu sprechen.

Ta konstrukcja zdania jest bardzo prosta jak widać. Po przecinku wstawiamy um a na końcu zdania znajduje się czasownik w bezokoliczniku tzn. czasownik w formie nieodmienionej a przed nim stoi zu. np. żeby się uczyć Niemieckiegoum Deutsch zu lernen.

Jeśli mamy do czynienia z czasownikiem rozdzielnie złożonym np. Czytaj dalej Zdania z um…zu… – Zasady