brauchen z zu czy bez zu?

brauchen mit zu oger ohneW tym wpisie krótko o czasowniku brauchen i zu. Ostatnio trafiło do mie pytanie Czy z brauchen stosuje się zu czy można to zu pominąć? 

brauchen może być użyty jako zwykły czasownik np.

  • Ich brauche ein Auto.Potrzebuję samochodu.

Czasownik brauchen może mieć też charakter modalny i w połączeniu z nicht i zu ma znaczenie nicht müssen czyli nie musieć np.

  • Du brauchst mich morgen nicht anzurufen.Nie musisz do mnie jutro dzwonić.

Oficjalnie, według gramatyki należy z czasownikiem brauchen o charakterze modalnym używać zu ale w potocznym języku można się spotkać z wersją bez zu czyli

  • Du brauchst mich morgen nicht anrufen.Nie musisz do mnie jutro dzwonić.

Fazit (wniosek): W mowie potocznej można zrezygnować z zu natomiast w wersji oficjalnej czy to w mowie czy w piśmie  należy stosować zu.