brauchen z zu czy bez zu?

brauchen mit zu oger ohneW tym wpisie krótko o czasowniku brauchen i zu. Ostatnio trafiło do mie pytanie Czy z brauchen stosuje się zu czy można to zu pominąć? 

brauchen może być użyty jako zwykły czasownik np.

  • Ich brauche ein Auto.Potrzebuję samochodu.

Czasownik brauchen może mieć też charakter modalny i w połączeniu z nicht i zu ma znaczenie nicht müssen czyli nie musieć np.

  • Du brauchst mich morgen nicht anzurufen.Nie musisz do mnie jutro dzwonić.

Oficjalnie, według gramatyki należy z czasownikiem brauchen o charakterze modalnym używać zu ale w potocznym języku można się spotkać z wersją bez zu czyli

  • Du brauchst mich morgen nicht anrufen.Nie musisz do mnie jutro dzwonić.

Fazit (wniosek): W mowie potocznej można zrezygnować z zu natomiast w wersji oficjalnej czy to w mowie czy w piśmie  należy stosować zu.

Czasowniki z tak samo brzmiącym bezokolicznikiem ale różną odmianą

pflegenDziś opiszę krótko takie ciekawe zagadnienie, które nawet Niemcom przysparza kłopotów. Dotyczy ono czasowników, które mają taką samą formę bezokolicznika ale różnią się już np. w Präteritum i Partizip II.

Weźmy np. czasownik pflegen. Większość ludzi używa tylko jednej (regularnej) formy tzn.

  • pflegen – pflegte – gepflegt

a jest jeszcze ta nieregularna

  • pflegen – pflog – gepflogen.

Jeśli używamy tego czasownika w czasie teraźniejszym to nie widać różnicy. Dopiero, gdy użyjemy Präteritum lub Partizip II różnica zaczyna być widoczna. Nie tylko w samym zapisie czy odmianie ale również w znaczeniu.

Czasownik pflegen w regularnej formie oznacza pielęgnować, doglądać kogoś, zajmować się nim, dbać, by dobrze się czuł, opiekować się nim itd. np.

  • Ich habe meine Patienten gepflegt. Dbałem o moich pacjentów.  

Natomiast w nieregularnej formie Czytaj dalej Czasowniki z tak samo brzmiącym bezokolicznikiem ale różną odmianą