Darmowy kurs angielskiego i niemieckiego – sprawdź koniecznie!

Learning Systems Poland Sp. z o.o.

 Ul. 3 Maja 11

 40-097 Katowice

 Monika Binkowska

 Asystent Projektu

 e-mail: mbinkowska@empikschool.com

 tel: 605110131

kapitał ludzki

 Skrócony opis szkolenia

Projekt ma celu podniesienie kompetencji językowych właścicieli i pracowników Mikro Przedsiębiorstw. Projekt zakłada zrealizowanie szkoleń z języka angielskiego ogólnego i biznesowego oraz języka niemieckiego biznesowego.

Adresaci szkolenia Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw z terenu woj.śląskiego. Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców zatrudniających osoby z wykształceniem maksimum średnim oraz z powiatów:sosnowieckiego,bielskiego i częstochowskiego.

Cel szkolenia Cel główny projektu to podniesienie konkurencyjności 40 MP z terenu woj. śląskiego poprzez szkolenia jęz. dla 180 pracowników w okresie 01.10.2013-30.06.2015 r.

Cele szczegółowe projektu to:

– Zwiększenie ogólnych kompetencji z jęz. angielskiego 80 pracowników MP w okresie 01.10.2013 r.-30.06.2015 r.
-Podniesienie kompetencji z jęz. biznesowego ang. 40 pracowników MP w okresie 01.10.2013 r.-30.06.2015 r.
-Podniesienie kompetencji z j.niemieckiego biznesowego 60 pracowników MP w okresie 01.10.2013r.-30.06.2015r.
-Zwiększenie komunikatywności w jęz. angielskim 180 pracowników MP w okresie 01.10.2013 r.-30.06.2015 r.

Program szkolenia Szkolenia z jezyka angielskiego realizowane będą na dwóch profilach:
Angielski ogólny – to podstawa rozwoju firmy
Angielski biznesowy – to szansa na pełny rozwój firmy
Szkolenia z języka niemieckiego –kluczem do kontaktu z partnerem biznesowym.

Kurs języka angielskiego ogólnego – obejmuje 120 godzin lekcyjnych, średnio 4 godziny zajęć tygodniowo i będzie się odbywał w dwóch edycjach:
I etap będzie realizowany XII.2013r-VIII.2014r.(40 osób)
II etap będzie realizowany X.2014r.-VI.2015r.(40 osób)

Kurs języka angielskiego biznesowegoobejmuje 120 godzin lekcyjnych,średnio 4 godziny zajęć tygodniowo I będzie się odbywał w dwóch edycjach:
I etap będzie realizowany XII.2013r-VIII.2014r.(20 osób)
II etap będzie realizowany X.2014r.-VI.2015r.(20 osób)

Kurs języka niemieckiego biznesowegoobejmuje 120 godzin lekcyjnych,średnio 4 godziny zajęć tygodniowo I będzie się odbywał w dwóch edycjach:
I etap będzie realizowany XII.2013r-VIII.2014r.(30 osób)
II etap będzie realizowany X.2014r.-VI.2015r.(30 osób)

Szkolenia z języka angielskiego ogólnego realizowane będą na poziomach A0-B1. Szkolenia zakończą się egzaminem TELC lub równoważnym. W ramach zajęć każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów edukacyjnych i piśmienniczych. Szkolenia będą prowadzone w grupach średnio 10 osobowych, także na terenie przedsiębiorstw.

Szkolenia z języka angielskiego biznesowego realizowane będą na poziomach B1-C1. Szkolenia zakończą się egzaminem LCCI lub równoważnym. W ramach zajęć każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów edukacyjnych i piśmienniczych. Szkolenia będą prowadzone w grupach średnio 10 osobowych, także na terenie zainteresowanych przedsiębiorstw.

Szkolenia z języka niemieckiego biznesowego realizowane będą na poziomach B1-C1. Szkolenia zakończą się egzaminem LCCI lub równoważnym. W ramach zajęć każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów edukacyjnych i piśmienniczych. Szkolenia będą prowadzone w grupach średnio 10 osobowych, także na terenie zainteresowanych przedsiębiorstw.

Kwalifikacje do poszczególnych grup dokonują lektorzy na podstawie testów plasujących.

Opis metodyki szkolenia Szkolenia będą prowadzone w grupach średnio 10 osobowych, także na terenie zainteresowanych przedsiębiorstw w wymiarze 120 godzin lekcyjnych, średnio 4 godziny zajęć tygodniowo. Godziny zajęć językowych będą uzgodnione z pracodawcami biorącymi udział w projekcie. Zgodnie z dokumentacją konkursową przewiduje się możliwość realizacji zajęć w dni robocze w trybie dziennym i wieczorowym oraz w weekendy w trybie weekendowym.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Szkolenia z języka angielskiego ogólnego zakończą się egzaminem TELC lub równoważnym. Natomiast szkolenia z języka angielskiego biznesowego oraz języka niemieckiego biznesowego zakończą się egzaminem LCCI lub równoważnym

Zakres usług wchodzących w szkolenie Uczestnicy kursów językowych będą mieli zapewniony komplet materiałów edukacyjnych i piśmienniczych.

Warunki ukończenia szkolenia Przez zakończenie udziału w zajęciach rozumiane będzie przystąpienie uczestnika do post-testu

                                                                                                     Kontakt:  Monika Binkowska

                                                                                                                        mbinkowska@empikschool.com

                                                                                                                        tel.605110131

2 komentarze do “Darmowy kurs angielskiego i niemieckiego – sprawdź koniecznie!

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.