Wszystkie wpisy, których autorem jest AKI Arkadiusz Gerlic

  • eine lange Leitung haben – potocznie wolno myśleć (ktoś ma długi przewód prowadzący do mózgu i długo do niego docierają informacje)