Wszystkie wpisy, których autorem jest AKI Arkadiusz Gerlic

  • die Kosten für etwas tragen – ponosić koszty czegoś.
  • dagegen ist noch kein Kraut gewachsen – na to nie ma lekarstwa.