Wszystkie wpisy, których autorem jest AKI Arkadiusz Gerlic

Berlin po nalotach – Jan Zaborowski

Ania nadesłała mi bardzo intrygujący wiesz, którego musiała nauczyć się w szkole. Do dziś zna go na pamięć. Berlin po nalotach Jana Zaborowskiego. Postanowiłem go zamieścić na stronie, ponieważ wywołał u mnie mieszane emocje. Przeczytaj i powiedz jakie zrobił na tobie wrażenie.

Po Berlinie sobie tuptam
patrzę trup tu, patrzę trup tam.
Trupki całe, części trupka,
rączka, pupka, część kadłubka.
Wyszczerzają w niebo ząbki,
dziur jak w gąbkach, to od bombki.
W krąg współbraci chodzą grupki,
układają trupki w kupki.
Czasem szepcą coś najciszej.
Cicho,ciszej Himmler słyszy;
A tam wciąż gdzieś jeszcze w kątach
wisi “V” na wszystkich frontach.

Test 14 na podstawie Direkt neu 2a

Zapraszam do wykonania testu 14 na podstawie Direkt neu 2a. Test sprawdza słownictwo w związku z wypadkami, ruchem drogowym. Sprawdza również czasowniki dotyczące określania położenia, przyimki z rodzajnikiem w bierniku i celowniku, czas przeszły Perfekt. Po wykonaniu testu napisz w komentarzu “zrobione”. W razie jakichś niejasności  lub pytań napisz do mnie. Czytaj dalej Test 14 na podstawie Direkt neu 2a

Jak tworzy się formę przeszłą czasowników nieregularnych w Perfekcie?

Ponieważ wiele razy pytaliście mnie jak tworzy się formę przeszłą czasowników nieregularnych w czasie przeszłym Perfekt, postanowiłem to w końcu opisać. Po przeanalizowaniu nieregularnych form czasownika można podzielić te czasowniki na pewne grupy, w których zmienia się  samogłoska rdzenia czasownika nieregularnego. Te czasowniki nazywane są również mocnymi a to dlatego, że są na tyle silne, żeby móc się zmienić. Z tej analizy będzie również wynikać jaką formę przybierają czasowniki w Imperfekcie.

  • a – ie – a – fallen – fiel – gefallen
  • a – u – a tragen – trug – getragen
  • e – a – o – treffen – traf – getroffen
  • e – o -o – heben – hob – gehoben
  • e – a – e – lesen – laß – gelesen
  • ei – ie – ie – schreiben – schrieb – geschrieben
  • ei – i – i – pfeifen – pfiff – gepfiffen
  • ie – o – o – verlieren – verlor – verloren
  • i – a – o – gewinnen – gewann – gewonnen
  • i – a – u – springen – sprang – gesprungen

Jestem jednak zdania, że nie powinno się uczyć tego na pamięć, ponieważ będziesz chciał automatycznie użyć tego w praktyce a próba dopasowania czasownika do odpowiedniej grupy w czasie rozmowy w języku niemieckim,  spowalnia proces myślenia i reakcji, dlatego, że zajmuje to zbyt dużo czasu  a w trakcie rozmowy ważna jest szybka reakcja, aby nie zaburzyć rytmu dialogu. Lepiej więc szybko zareagować i wypowiedzieć czasownik w niepoprawnej formie niż pozwolić czekać naszemu rozmówcy na właściwą formę czasownika. Z czasem i tak zaczniesz wyczuwać podobieństwa czasowników i automatycznie będziesz tworzył ich poprawne formy w czasie przeszłym. I jak pomogłem czy skomplikowałem sprawę?