Tłumaczenie na język niemiecki – ćwiczenia

Przetłumacz zdania na język niemiecki. Zadania zawiera następujące zagadnienia:

  • stopniowanie przymiotnika,
  • czas przeszły,
  • zdania z dass,
  • zdania z wenn,
  • zdania podrzędnie złożone z zaimkiem pytającym wie

Czytaj dalej Tłumaczenie na język niemiecki – ćwiczenia