• eine Niederlage erleiden – ponieść porażkę
  • auf Anhieb – działać od razu bez zastanowienia, przygotowania, na zawołanie.

den Kopf in den Sand stecken – chować głowę w piasek.