Odmiana czasownika być – sein i mieć – haben

haben – mieć i sein – być należą do podstawowych czasowników w języku niemieckim i należy je umieć bezbłędnie.

Czasowniki haben – mieć i sein – być są moim zdaniem najczęściej używanymi czasownikami w języku niemieckim.

Odmiana:

 • ichhabe
 • duhast
 • er/sie/eshat
 • wirhaben
 • ihr - habt
 • sie/Siehaben
 • ich - bin
 • du -  bist
 • er/sie/es - ist
 • wir - sind
 • ihr - seid
 • sie/Sie - sind

odmiana czasownika haben sein