Archiwa kategorii: Słówka, zwroty, ciekawostki

Taube – gołąb

 

die Taubegołąb

Powiedzonko:

Besser ein Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

Tauben gelten als Symbol des Friedens, der Unschuld, der Liebe, der Treue, der Mutterschaft,christlich des Heiligen Geistes.

Gołębie są symbolem pokoju, niewinności, wierności, macierzyństwa, w chrześcijaństwie gołąb jest symbolem Ducha Świętego.

Ameise – mrówka

die Ameise – mrówka

Ameisen sind fleißig und arbeiten sehr viel.

Mrówki są pilne i pracują bardzo dużo.

Powiedzonko: Wenn jemand viel arbeitet, sagt man: er ist fleißig wie eine Ameise. 

Jeśli ktoś dużo pracuje, mówi się, że jest pilny jak mrówka.

 Konfucjusz: „Wenn Ameisen und Frauen in Eile sind, droht immer ein Erdbeben.“

Jeśli znasz znaczenie tego cytatu napisz w komentarzu…