Archiwa kategorii: Słówka, zwroty, ciekawostki

  • das ist mir egal/das ist Jacke wie Hose – to jest mi obojętne/to jest obojętne.
  • hier gehen unsere Wege auseinander – tu nasze drogi się rozchodzą.
  • jemandem etwas zur Last legen – obwiniać kogoś o coś.