Archiwa kategorii: Słówka, zwroty, ciekawostki

flink wie ein Wiesel – zwinny jak kot

  • auf Abwege geraten – zejść na manowce
  • auf seine Kosten kommen – wyjść na swoje.
  • die Kosten für etwas tragen – ponosić koszty czegoś.
  • dagegen ist noch kein Kraut gewachsen – na to nie ma lekarstwa.