Archiwa kategorii: Lekcje

Lekcje języka niemieckiego

Lekcja 7 – rodzajnik nieokreślony ein/eine + zaprzeczenie kein/keine

Poznałeś już zdanie twierdzące i zdanie pytające, zastosowanie rodzajników nieokreślonych i nauczyłeś się tworzyć zaprzeczenie rzeczownika. Wykonaj poniższe ćwiczenie, aby sprawdzić, czy potrafisz zastosować rodzajnik nieokreślony ein/eine i zaprzeczenie kein/keine. Aby wykonać prawidłowo zadanie musisz znać rodzajniki określone (der/die/das) poszczególnych wyrazów. Jeśli ich nie znasz sprawdz je w słowniku  na samym dole  strony.

Czytaj dalej Lekcja 7 – rodzajnik nieokreślony ein/eine + zaprzeczenie kein/keine

Lekcja 6 – Verneinung kein – zaprzeczenie kein

Jeśli wiesz już jak używać rodzajnika nieokreślonego, przyszedł czas na zapoznanie się z zaprzeczeniem rzeczownika kein. Przypomnę ci zdania z rodzajnikiem nieokreślonym ein, eine, ein.

Das ist ein Kind. -To jest dziecko.

Das ist eine Frau. – To jest kobieta.

Das ist ein Mann.  – To jest mężczyzna.

Żeby zaprzeczyć powyższe zdania trzeba wykonać bardzo prosty trik. Należy do rodzajnika nieokreślonego dodać po prostu literkę k.

Das ist kein Kind. -To nie jest dziecko.dosłownie: To jest żadne dziecko

Das ist keine Frau. – To nie jest kobieta. dosłownie: To jest żadna kobieta.

Das ist kein Mann.  – To nie jest mężczyzna. dosłownie: To jest żaden mężczyzna.

Masz pytania? Zostaw pytania w komentarzu.

Lekcja 5 – Was ist das? – co to jest?

Kolejnym etapem jest nauczenie się pytania „Co/Kto to jest?” – „Was/Wer ist das?” i odpowiedzi na to pytanie „Das ist….”

  • Was – co
  • Wer – kto
  • ist – jest (czasownik sein – być)
  • das – to

Wzór na zdanie:

Podmiot + czasownik + reszta zdania.

Das + ist + ein Auto.

Wzór na pytanie:

Zaimek pytający + czasownik + reszta zdania

Was + ist + das?

Czytaj dalej Lekcja 5 – Was ist das? – co to jest?

Lekcja 2 – Przedstawianie się

Zacznijmy od podstawowych pytań:

Wie – jak

Wo – gdzie

Woher – skąd

heißen – nazywać się

wohnen – mieszkać

kommen – przychodzić pochodzić

Przykładowe pytania i odpowiedzi:

Wie heißt du? – Jak się nazywasz?
Wo wohnst du? – Gdzie mieszkasz?
Woher kommst du? – Skąd pochodzisz?
Wie alt bist du? – Ile masz lat?
Wie geht’s? – jak się masz?
Wie heißt du? – Ich heiße Mariusz. / Nazywam się Mariusz.
Wo wohnst du? – Ich wohne in Katowice. / Mieszkam w katowicach.
Woher kommst du? – Ich komme aus Polen. / Pochodzę z Polski.
Wie alt bist du? – Ich bin 18 Jahre alt. / Mam 18 lat.
Wie geht’s? – Danke, gut. / Dziękuję dobrze.

Czytaj dalej Lekcja 2 – Przedstawianie się