Wszystkie wpisy, których autorem jest AKI Arkadiusz Gerlic

  • dagegen ist noch kein Kraut gewachsen – na to nie ma lekarstwa.
  • eine lange Leitung haben – potocznie wolno myśleć (ktoś ma długi przewód prowadzący do mózgu i długo do niego docierają informacje)
  • das ist mir egal/das ist Jacke wie Hose – to jest mi obojętne/to jest obojętne.
  • hier gehen unsere Wege auseinander – tu nasze drogi się rozchodzą.